Now loading.
Please wait.

منو

فرآوری باریت بار نرمه خروجی از جیگ شرکت پودرسازان

فرآوری باریت بار نرمه خروجی از جیگ شرکت پودرسازان

همانطور که میدانید یکی از مشکلات فرآوری با دستگاه جیگ آبی توان فرآوری بار های ۰ تا ۲ میلیمتر را ندارد

بنابراین قبل از اینکه کانی مورد نظر برای فرآوری به دستگاه جیگ داده شود بار نرمه آن توسط سرند گرفته میشود

 برای فرآوری باریت که کانی بسیار شکننده ای است وقتی خردایش انجام میشود مقدار قابل توجهی ماده بصورت ریز دانه درآمده که برای فرآوری آن از دستگاه میز لرزان استفاده میشود

 فیلم زیر انجام آزمایش فرآوری بار نرمه شرکت پودر سازان میباشد که دستگاه جیگ آنان قابل به فرآوری آن نیست و کنسانتره با دانسیته ۴.۳۵ تولید شده