Now loading.
Please wait.

منو

فرآوری منگنز با میز و جیگ آبی آزمایشگاهی

فرآوری منگنز با میز لرزان و جیگ آبی آزمایشگاهی

فرآوری منگنز با دستگاه های میز و جیگ آزمایشکاهی و میز پایلوت و تولید کنسانتره ۴۴ درصد منگنز که سیلیس منگنز ورودی را از ۴۶ درصد به ۱۱ درصد  رساند

دستگاه میز لرزان برای فرآوری ۲۰ نوع کانی اکسیدی قابل استفاده میباشد که یکی از این کانی ها منگنز میباشد. همانطور که میدانید درجه آزاد سازی در منگنز به گونه ایست که کنسانتره گیری در میز لرزان کاملا با دستگاه جیگ آبی متفاوت میباشد ولی با توجه به نیاز منگنز با ابعاد بالای ۵ میلیمتر دستگاه جیگ آبی هم مورد نیاز میباشد.